METOP aquarium Ornamental Fish Int

L-sumci

Na této stránce bychom vám radi čas od času ukázali fotografie některých druhů L-sumců ať už z našeho vlastního chovu nebo od našich dodavatelů.

Již několik let je více, či méně omezený dovoz některých druhů této skupiny akvarijních ryb z míst jejich přirozeného výskytu- Brazílie. Důvodem je snaha brazilské vlády a organizací či sdružení zabývajících se ochranou brazilské přírody nedovolit výlovem snížit stavy těchto ryb pod únosnou míru respektive hranici, zajišťující jejich další reprodukci v jejich přirozených podmínkách.

Problematikou chovu této zajímavé skupiny akvarijních ryb se v současné době zabývají akvaristé po celém světě. Dochází ke sdružování těchto chovatelů, k výměnám chovného materiálu a zkušeností s chovem. Snahou je v neposlední řadě rozšířit tyto rybky mezi co nejširší okruh chovatelů aby postupně nevymizely z našich akvárií.

Peckoltia sp. L 134 juvenil
Lepoaracanthicus joselimai L 264 juvenil
Hypancistrus sp. L 333 juvenil
Hypancistrus sp. L 66 juvenil
Hypancistrus sp. L 333 adult
Peckoltia sp. L 134 adult
Hypancistrus sp. L 260
Hypancistrus sp. L 270
Pseudolithoxus anthrax L 235 WF
1 2
METOP AQUARIUM tel.: +420 483 710 840 Celková návštěvnost:
Tropical fish fax.: +420 483 317 007
Czech Republic E-mail: metop_aqua@iol.cz, info@metop-aquarium.cz